Zajęcia prowadzone w roku szkolnym 2020/2021

Plan zajęć  2021/2022 rok

 • Rytmika – prowadzona przez ………..
  Rytmika
  Rytmika wprowadza dziecko w świat muzyki, uwrażliwia go na piękno otaczającego świata. Poprzez różnorodne formy wprowadza dziecko do obcowania z muzyką, dzieci uczą się śpiewać i grać na różnych instrumentach, bawić się w różne zabawy ruchowe z akompaniamentem muzycznym. 

 

 • Język Angielskiprowadzony przez Panią Agnieszkę Musiałek
  Angielski
  Zajęcia te dostosowane są do zainteresowań, potrzeb i możliwości dzieci. Celem tych zajęć jest zapoznanie dzieci
  z językiem angielskim poprzez różnorodne zabawy, zajęcia te rozwijają u dzieci umiejętność mówienia i rozumienia ze słuchu.
 • Religia - prowadzona przez Panią Monikę Wierzbę
  Religia
  Lekcje religii to wspaniała okazja do tego, by wprowadzić dzieci
  w świat chrześcijańskich tradycji. Podczas tych zajęć podopieczni uczą się o Jezusie Chrystusie, świętych, Biblii
  a także sobie samych-dzieciach Boga. Oprócz tego śpiewają piosenki religijne, dostosowane do ich wieku, uczą się powszechnie znanych modlitw oraz wykonują prace plastyczne.
 • Logopedia – prowadzona przez Panią Katarzynę Syta
  Logopedia
  Celem takich zajęć jest uchronienie dziecka przed trwałymi wadami wymowy poprzez różne ćwiczenia. Dzieci pod opieką logopedy uczą się pięknie mówić, wymawiać poszczególne głoski.

 

Dodatkowo w każdym tygodniu nauczycielki prowadzą zajęcia dla dzieci uzdolnionych oraz zajęcia wyrównawcze.