Kadra

Dyrektorem Przedszkola jest Pani Barbara Ślusarczyk

Nauczyciel dyplomowany. Mgr pedagogiki w zakresie wychowania przedszkolnego
i nauczania początkowego.

Studia podyplomowe:

  • Zarządzanie oświatą
  • Oligofrenopedagogika 
  • Logopedia

I stopień specjalizacji zawodowej.

Wychowawcy grup w roku szkolnym 2019/2020

Słoneczka„Słoneczka”
Pani Magdalena Chałubińska-Przybysz
Pani Agnieszka Musiałek

Żabki„Żabki”
Pani Edyta Czwarno
Pani Karolina Górka

Biedronki„Biedronki”
Pani Anna Tomczyk
Pani Katarzyna Syta

Pszczółki„Pszczółki”
Pani Dyrektor Barbara Ślusarczyk
Pani Justyna Golus

Motylki„Motylki”
Pani Beata Michalska
Pani Anna Kucharska

Delfinki„Delfinki”
Pani Anna Baran
Pani Ewelina Nowak

Stokrotki„Stokrotki”
Pani Joanna Sawczuk
Pani Ewelina Nowak

„Misie” – oddział w Mleczkowie
Pani Magdalena Korcz