Kadra

Dyrektorem Przedszkola jest
Pani Magdalena Chałubińska-Przybysz

Nauczyciel dyplomowany. Mgr pedagogiki w zakresie wychowania przedszkolnego
i nauczania początkowego.

 

Wychowawcy grup w roku szkolnym 2021/2022

Słoneczka„Słoneczka”
Pani Katarzyna Matysiak
Pani Marta Religa

Żabki„Żabki”
Pani Agnieszka Musiałek
Pani Anna Wójcik

Biedronki„Biedronki”
Pani Anna Kucharska
Pani Anna Kowalewska

Pszczółki„Pszczółki”
Pani Dyrektor Magdalena Chałubińska-Przybysz
Pani Beata Michalska

Motylki„Motylki”
Pani Anna Baran
Pani Barbara Ślusarczyk

Delfinki„Delfinki”
Pani Natalia Stańczykowska
Pani Anna Kowalewska

Stokrotki„Stokrotki”
Pani Agnieszka Wójcik-Jerzyna
Pani Anna Tomczyk

„Misie” – oddział w Mleczkowie
Pani Izabela Pracz