Kadra

Dyrektorem Przedszkola jest Pani Barbara Ślusarczyk

Nauczyciel dyplomowany. Mgr pedagogiki w zakresie wychowania przedszkolnego
i nauczania początkowego.

Studia podyplomowe:

  • Zarządzanie oświatą
  • Oligofrenopedagogika 
  • Logopedia

I stopień specjalizacji zawodowej.

Wychowawcy grup w roku szkolnym 2020/2021

Słoneczka„Słoneczka”
Pani Anna Kucharska
Pani Agnieszka Musiałek

Żabki„Żabki”
Pani Magdalena Chałubińska-Przybysz
Pani Anna Wójcik

Biedronki„Biedronki”
Pani Agnieszka Wójcik-Jerzyna
Pani Anna Tomczyk

Pszczółki„Pszczółki”
Pani Dyrektor Barbara Ślusarczyk
Pani Natalia Stańczykowska

Motylki„Motylki”
Pani Beata Michalska
Pani Anna Drapała

Delfinki„Delfinki”
Pani Anna Baran
Pani Anna Tomczyk

Stokrotki„Stokrotki”
Pani Karolina Górka

 

„Misie” – oddział w Mleczkowie
Pani Magdalena Korcz