Rekrutacja 2019/2020

Informujemy, że w dniu 09.04.2019 w budynku przedszkola zostały podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola Samorządowego w Zakrzewie  i do Oddziału w Mleczkowie.

 BARDZO WAŻNE!

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych zobowiązani są do potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do  Przedszkola Samorządowego w Zakrzewie  i do Oddziału w Mleczkowie do dnia 12 kwietnia 2019r.

WZÓR DO POBRANIA W SEKRETARIACIE

LUB NA STRONIE INTERNETOWEJ PRZEDSZKOLA ⇓

Wzór oświadczenia – OŚWIADCZENIE WOLI

ZARZĄDZENIE NR 2/2019 WÓJTA GMINY ZAKRZEW  z dnia 28 stycznia 2019r.
w sprawie: określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych.
Zarządzenie-rekrutacja
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

UCHWAŁA NR LII/305/2018 RADY GMINY W ZAKRZEWIE z dnia 26 lutego 2018r.
w sprawie: ustalenia kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, do publicznego przedszkola i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Zakrzew jest organem prowadzącym.
uchwała – kryteria rekrutacji (3)

KARTY ZGŁOSZENIA
Przedszkole Zakrzew – Karta zgłoszenia
Oddział Mleczków – Karta zgłoszenia – Mleczków

WZORY OŚWIADCZEŃ – Wzory oświadczeń