Rekrutacja 2020/2021

Zarządzenie Wójta Gminy Zakrzew
w sprawie: określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów,
na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
i klas I publicznych szkół podstawowych

Załącznik do pobrania: Zarządzenie

Uchwała Nr LII/305/2018 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 26 lutego 2018r.

w sprawie: ustalenia kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, do publicznego przedszkola i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Zakrzew jest organem prowadzącym.
Załącznik do pobrania: Uchwała

Uchwała Nr XVI/137/2020 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 30 stycznia 2020r.
w sprawie: 
zmiany Uchwały Nr LII/305/2018 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 26 lutego 2018r. w sprawie: ustalenia kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, do publicznego przedszkola i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Zakrzew jest organem prowadzącym.
Załącznik do pobrania: Uchwała