Rekrutacja 2021/2022

Zarządzenie nr 8/2021 Wójta Gminy Zakrzew z dnia 20 stycznia 2021 roku
w sprawie: określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów,
na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
i klas I publicznych szkół podstawowych

Załącznik do pobrania: Zarządzenie