Rekrutacja 2020/2021

Zarządzenie Wójta Gminy Zakrzew z dnia 14 stycznia 2020r.
w sprawie: określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych.
Zarządzenie