Rekrutacja 2021/2022

OŚWIADCZENIE WOLI Mleczków

 

Zarządzenie nr 8/2021 Wójta Gminy Zakrzew z dnia 20 stycznia 2021 roku
w sprawie: określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów,
na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
i klas I publicznych szkół podstawowych
Załącznik do pobrania: Zarządzenie

Uchwała nr LII/305/2018 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 26 lutego 2018r.
w sprawie: ustalenia kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, do publicznego przedszkola i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Zakrzew jest organem prowadzącym.
Załącznik do pobrania: Uchwała – kryteria rekrutacji 

 

Uchwała Nr XVI/137/2020 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 30 stycznia 2020r.
w sprawie: zmiany Uchwały nr LII/305/2018 z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, do publicznego przedszkola i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Zakrzew jest organem prowadzącym.
Załącznik do pobrania: Uchwała Nr XVI 137 2020